Organisatie Escolum

Bij Escolum zijn diverse taken momenteel als volgt verdeeld.

Naam Functie Taken
Wim Thomassen Bestuurslid Voorzitter
Actiecommissie
Nieuwe Leden
Bar
Chantal Maas Bestuurslid Penningmeester
Nieuwe Leden
Anja Lardinois Bestuurslid Secretaris
Actiecommissie
Facebook
Sjekka Dingemans Bestuurslid Activiteitencommissie
PR
Anique Driessen Bestuurslid Optredens
Laadploeg coördinatie
PR
Anke Lemmens Bestuurslid Muziekcommissie
Lief en leed
Daniëlle Goossens Bestuurslid Muziekcommissie
Afmelden
Optredens
Nicole Gommans   Bar
Mieke Verbeek   Website (via Anique)